Zoek

Algemene voorwaarden

Voorwaarden webshop kleding en accessoires van Bontbekeken

Datum: 2023

Bontbekeken

Hurksestraat 19

5652 AH Eindhoven

KvK: 81628080

Verkoop van Print-on-Demand Producten

De volgende juridische voorwaarden hebben betrekking op de verkoop van de custom made t-shirts en andere producten die via print-on-demand bij Bontbekeken worden verkocht en bepalen dat deze producten niet kunnen worden teruggestuurd:

Algemene voorwaarden Print-on-Demand Producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Bontbekeken en de klant met betrekking tot de verkoop van print-on-demand producten. Door een bestelling te plaatsen bij Bontbekeken stemt de klant in met deze voorwaarden en erkent hij/zij dat hij/zij geen recht heeft op terugzending of terugbetaling van de bestelde producten, tenzij anders bepaald in deze voorwaarden.

Print-on-Demand Producten

Bontbekeken biedt print-on-demand producten aan, wat betekent dat de producten speciaal/custom made worden gemaakt volgens de specificaties van de klant nadat de bestelling is geplaatst. Omdat de producten custom made (speciaal gemaakt), zijn ze niet geschikt voor wederverkoop en kunnen ze niet worden teruggestuurd of geruild, tenzij anders bepaald in deze voorwaarden.

Kwaliteit en Beschadiging

Bontbekeken streeft ernaar om hoogwaardige print-on-demand producten te leveren die voldoen aan de specificaties van de klant. Als een product echter defect of beschadigd is bij ontvangst, dient de klant binnen 7 na ontvangst contact op te nemen met Bontbekeken en bewijs van de schade te verstrekken. In geval van een defect of beschadiging die door Bontbekeken wordt erkend, kan de klant in aanmerking komen voor een vervangend product of een terugbetaling, naar keuze bij Bontbekeken.

Annulering

Omdat de producten per opdracht (custom made) worden gemaakt, kunnen bestellingen niet worden geannuleerd nadat ze zijn geplaatst en de betaling is voltooid. De klant wordt geadviseerd om de bestelling zorgvuldig te controleren op de maat voordat de betaling wordt voltooid, aangezien er geen mogelijkheid is om de bestelling na betaling te annuleren of wijzigen.

Aansprakelijkheid

Bontbekeken is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de print-on-demand producten, tenzij deze het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Bontbekeken. De totale aansprakelijkheid van Bontbekeken, ongeacht de oorzaak van de vordering, zal in geen geval de totale aankoopprijs van het betreffende product overschrijden.

Toepasselijk recht en Geschillen

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. In geval van een geschil tussen Bontbekeken en de klant met betrekking tot deze voorwaarden of de verkoop van print-on-demand producten, zullen beide partijen zich inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen. Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van voor definitieve beslechting.

Overige bepalingen

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Bontbekeken en de klant met betrekking tot de verkoop van print-on-demand producten en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten.

Door een bestelling te plaatsen bij Bontbekeken, verklaart de klant dat hij/zij deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt. De klant begrijpt dat de print-on-demand producten niet kunnen worden teruggestuurd of geruild, tenzij anders bepaald in deze voorwaarden.

Kleuren producten en prints

Bontbekeken is niet verantwoordelijk voor eventuele kleurverschillen tussen de print en de daadwerkelijke producten, evenals voor eventuele afwijkingen tussen de weergegeven afbeeldingen op de website en de ontvangen producten. Ondanks dat we ons best doen om de kleuren zo nauwkeurig mogelijk weer te geven op onze website, kunnen factoren zoals beeldscherminstellingen en technische variaties ervoor zorgen dat de kleuren enigszins afwijken. De klant erkent dat dergelijke variaties kunnen optreden en dat Bontbekeken hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. We raden klanten aan om rekening te houden met mogelijke kleurverschillen en om eventuele [vragen](mailto:fons@bontbekeken.nl) over de kleur of andere aspecten van het product voorafgaand aan de aankoop aan mij te stellen.

Product ontvangen

Als Bontbekeken streef ik ernaar om bestellingen binnen een periode van 10 werkdagen te verwerken. Het is echter belangrijk op te merken dat aangezien de producten via print on demand worden gemaakt, er soms vertragingen kunnen optreden. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren, zoals een hoog ordervolume, onvoorziene productieproblemen of andere onvoorziene omstandigheden. Ik zal echter mijn uiterste best doen om de levertijd zo veel mogelijk te behalen. Mocht er onverhoopt sprake zijn van vertraging, dan zal ik de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en eventuele alternatieve oplossingen aanbieden.

Verzenden

Bontbekeken verstuurt de producten via PostNL met track en trace. Hoewel ik mijn uiterste best doe om ervoor te zorgen dat de bestellingen tijdig en veilig worden bezorgd, wil ik benadrukken dat ik geen controle heb over de verzending en daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele vertragingen, verlies of beschadiging tijdens het transport. Zodra het pakket is overgedragen aan PostNL, is de verzending onderhevig aan hun eigen beleid en voorwaarden. Ik raad de klanten aan om de trackinginformatie van hun bestelling regelmatig te controleren en bij eventuele problemen rechtstreeks contact op te nemen met [PostNL](https://www.postnl.nl/ontvangen/post-ontvangen/track-en-trace/).

Auteursrecht ontwerpen kleding en accessoires
———————————————

De volgende bepalingen regelen het gebruik, de reproductie en de verspreiding van de ontwerpen en creaties gemaakt door Fons O., handelend onder de naam Bontbekeken, op deze website:

Intellectuele Eigendom

Alle ontwerpen, creaties, afbeeldingen en inhoud op deze website (hierna gezamenlijk aangeduid als “de Werken/ontwerpen”) zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn exclusieve eigendom van Fons O., tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om de Werken/ontwerpen te gebruiken, reproduceren, verspreiden, wijzigen of verkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Verbod op gebruik

Geen enkel individu, organisatie, bedrijf of entiteit mag de Werken van Bontbekeken, zoals weergegeven op deze website, gebruiken voor persoonlijk gebruik, commerciële doeleinden, publicatie, verspreiding, reproductie, bewerking, afgeleide werken of enig ander gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fons O.

Handhaving van rechten

Fons O. behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen personen, organisaties of entiteiten die inbreuk maken op haar auteursrechten, inclusief maar niet beperkt tot het vorderen van schadevergoeding, het eisen van winstafdracht en het verkrijgen van een gerechtelijk verbod op verdere inbreuk.

Schadeloosstelling
——————

In geval van inbreuk op de auteursrechten van Fons O., stemt de inbreukmaker ermee in om alle schade te vergoeden die voortvloeit uit dergelijke inbreuk, inclusief maar niet beperkt tot gerechtelijke kosten, advocaatkosten en eventuele geleden verliezen of gederfde winsten.

Overige rechten
—————

Deze bepalingen tast geen andere wettelijke rechten aan die Fons O. mogelijk heeft met betrekking tot haar intellectuele eigendom. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze bepalingen zijn verleend, blijven voorbehouden aan Fons O.

Toepasselijk recht

Deze bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. In geval van een geschil met betrekking tot deze verbodsbepalingen, zullen de bevoegde rechtbanken in Den Haag exclusieve jurisdictie hebben.

Door het bezoeken van deze website stem je in met en ga je akkoord met de bovengenoemde bepalingen met betrekking tot het gebruik, de reproductie en de verspreiding van de Werken van Bontbekeken. Het niet naleven van deze verbodsbepalingen kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.